Karta
Godło (znak graficzny) i nazwa "Przewodnik Łysogórski" jest własnością intelektualną przewodnika turystycznego i pilota, Krzysztofa Majchera.
Podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie prawa do tegoż godła i nazwy - zastrzeżone.

Posługiwanie się godłem i nazwą "Przewodnik Łysogórski", jest możliwe
po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymaniu od ich właściciela
pisemnego zaświadczenia o posiadaniu bezterminowych uprawnień:
"Przewodnik Łysogórski".Hen daleko w tej krainie
gdzie świślina rzeka płynie,
tam Pogody tron wysoki
wznosi się aż pod obłoki.

Tam Pośwista leżą dobra,
tam też Śwista wody płyną.
Nie zapomni o tym każdy
kto się spotkał z tą krainą.

Legendy tam w polach leżą,
do nikogo nie należą.
Każdy je pozbierać może,
gdy wstanie o rannej porze...
Powrót.