Uprawnienia przewodnika turystycznego
znak: SO.VI- 423/24/99
wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego

  zboj.szydlo53@gmail.com
 Były sekretarz Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach.
 Pomysłodawca i współorganizator pieszego i rowerowego rajdu
 nocnego o nazwie "Rajd św. Emeryka".

 Pies na babyNa życzenie, jako legendarny, świętokrzyski zbój Szydło, opowiada  ludowe "gadki" w miejscowej gwarze. Wydaje certyfikaty czarującym
 czarownicom. Z przekonań osobistych - pacyfista.

REFERENCJE:   (*.PDF)
ankieta 1
ankieta 2
ankieta 3

Nie prowadzi działalności gospodarczej. Wystawia wyłącznie pokwitowania otrzymanych wynagrodzeń za usługi turystyczne, realizowane jako "umowy o dzieło" - na zasadach określonych przez obecne władze okupacyjne.„Kabarecie. Ufam ci!”

Pchałem taczki, pchałem...
Gówno z tego miałem.
Później już nie pchałem
w wielkim czoła pocie,
miałem za to wolność
oraz bezrobocie.

Moje przyszłe losy,
wcale mnie nie smucą.
Czy chcę, czy też nie chcę,
i tak mnie nawrócą.

Lecz błogosławieństwa,
nie zaznam od kleru.
Bom nie z Izraela,
ni z PZPR-u.

Starszym braciom w wierze,
ufam za to stale.
Niegdyś był kabaret,
dziś też mam kabaret!


https://www.youtube.com/watch?v=Gu72j0joJpU


 
NAZWISKO "MAJCHER"
( Jewrej czy szkop? ...blondyn z prostym nosem.)


   Znam doskonale ten sposób "argumentowania", stosowany przez "hasbarowców" (syjonistycznych Żydów) oraz ich szwabskich kolaborantów - gdy braknie im kontrargumentów w merytorycznej dyskusji.
Znam też sposób myślenia polskiego kujona-miernoty, typowego "Polaka-katolika", powtarzającego bezrefleksyjnie jak papuga po polakożerczych, syjonistycznych Żydach, takie celowo rozpowszechniane dezinformacje.

   "Majcher" to jest jedno z bardzo wielu nazwisk rdzennych, polskich chłopów.
Także tych ze wsi Łączna kolo Kielc, gdzie znajduje się moje rodowe gniazdo.
 
   Chłopi w średniowieczu nie mieli nazwisk - tylko imiona. (Szlachta także ich nie miała.) Księża Sekty Katolickiej (sekty wymyślonej dla tzw. "gojów" przez Żydów) nadawali chłopom imiona przy chrzcie. Nazwisk nie nadawano, bo chłopskie dziecko było własnością swojego pana i żadnego nazwiska nie potrzebowało przy pracach polowych.
Jeszcze czego! Może jeszcze łyk jeden by chciał, żeby mu herb rodowy nadano?!

   Mój Prapradziad otrzymał zatem (chciał czy nie chciał) żydowskie imię "Melchior". Imię u nas dziwaczne i trudne do wypowiedzenia - które w gwarze ludowej zostało spolszczone do "Majcher". Wiele takich przykładów spolszczania obcych nazw w moim regionie mógłbym tutaj podać.
Przykład:
Rdzennie polska wieś o obecnie dziwacznej brzmiącej nazwie "Kapkazy" jest ludowym przekształceniem nazwy "Kaukaz"- oznaczającej polskiego chłopa który powrócił po około 25 latach ze służby w carskiej armii na Kaukazie.
Trudność wymawiania tej nazwy ze względu na zbitkę głosek "auk" spowodowała, że miejscowa ludność przerobiła to określenie na "te kapkazy" - czyli swojacy którzy wrócili z Kaukazu. Patrz: "Snobizm i postęp" http://literat.ug.edu.pl/snobizm/0008.htm

   Przy powszechnych spisach ludności zaczęto jednak od chłopstwa wymagać nazwisk których nigdy nie mieli. Zaczęto się także do nich zwracać formą "proszę pana" - co dawną szlachtę i magnaterię przyprawiało o pianę na ustach i palpitacje serca. WŁAŚNIE dlatego to spolszczone imię "Majcher" zostało zapisane jako nazwisko - bo to była jedyna "własność" jaką mój Prapradziad prawdopodobnie posiadał. Ot! - cała tajemnica.
Stało się to prawdopodobnie około roku 1789 – "Lustracja dymów i podanie ludności – konstytucja Sejmu Czteroletniego, uchwalona 22 czerwca 1789, proklamująca spis ludności Rzeczypospolitej."
Albo w roku 1827 – "Spis ludności i domów w Królestwie Polskim" (porządki na wzór napoleoński, takie jak numerowanie domów lub używanie nazwisk)
Patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Spisy_statystyczne_w_Polsce

   A hasbarowcy wraz ze swoimi "młodszymi braćmi w wierze" swoje, jak tresowane papugi - bo tak zostali w kłamstwach wyszkoleni. Tylne wyjście. Tylne wyjście.

Powrót na
           stronę domową.


MENU


DOMOWA
  Powrót na stronę domową.


lysa.gora@wp.pl
Radosny licznik odwiedzinKrzysztof Majcher © Copyright 2005 (e-mail:  webmaster)