Ewa Krakowiak i Krzysztof Majcher
jako
  łysogórska Babcia Zielicha oraz miejscowy Zbój Szydło.


   Samodzielne przygotujemy i prowadzimy 2 – 4 godzinne spotkania kameralne
o charakterze regionalnym (do 50 osób) dla dorosłych lub młodzieży szkolnej, 
a także grup mieszanych (rodzice z dziećmi) pod wspólną nazwą „Sabatowisko”.

   W ramach tych spotkań (wyłącznie w formie rozrywki i zabawy) zapoznajemy uczestników lub biesiadników z legendami, ciekawostkami i kulturą ludową Gór Świętokrzyskich. Specjalnie dla osób z poza regionu Jędza Zielicha demonstruje technikę lotów na miotle najnowszej generacji - wyposażonej we wspomaganie, turbodoładowanie oraz dopalacz, a zbój Szydło przeprowadza zajęcia szkoleniowe pod tytułem: „Przygotowanie do życia w świętokrzyskiej rodzinie”.  Zbójecka wersja dyskoteki z utworami miejscowych zespołów ludowych oraz muzyką biesiadną - na każde życzenie.

   Prowadzimy konferansjerkę na spotkaniach integracyjnych dla pracowników wielkich i małych przedsiębiorstw. Oferujemy własny program
rozrywkowy  (o charakterze regionalno-kabaretowym) do ramówki z występami innych artystów estradowych. W programie tym wykorzystujemy jako gagi, elementy z naszych przedstawień kameralnych – odpowiednio dostosowane do charakteru działalności przedsiębiorstwa korzystającego z naszej usługi. Dla przykładu występując dla firmy informatycznej, w scenariusz naszego występu wplatamy konkurs na rzut zbójecką maczugą do komputerowego monitora (zawsze wzbudza zachwyt u pracowników). Dla firmy reklamowej może to być odpowiednio - niecenie krzesiwem ognia dla ogniska przygotowanego z folderów reklamowych.

   Zapewniamy niebanalną konferansjerkę na imprezach masowych zgodnie
z ustalonym scenariuszem i ramówką występów. O jej atrakcyjności
i unikatowości decyduje używanie gwary opartej na najlepszych wzorach
z twórczości Józefa Ozgi Michalskiego, a także rezygnacja z języka
o „cukierkowym” charakterze, na rzecz przaśnej rubaszności. W konferansjerkę wplatamy niektóre z naszych gagów – dostosowując ich charakter do specyfiki percepcji masowej widowni.  Dla przykładu może nim być propozycja gwarantowanej i stuprocentowo skutecznej rozrywki, dla wybranej osoby
z widowni - za pomocą repliki granatu ręcznego grenadierów z II połowy XVII w.
W swoich występach używamy własnych strojów i rekwizytów tworząc z nich dla siebie mini scenografie. Posługujemy się także replikami broni i historycznego wyposażenia wojskowego.

   Doświadczenie sceniczne zdobywaliśmy, uczestnicząc w imprezach masowych organizowanych przez domy kultury w całym regionie świętokrzyskim, a także włączając się realizację zamówień składanych przez przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Słowiański szklak