Nielegalna IIIRPNielegalna władza III RP.

Dokument kopenhaski w tłumaczeniu profesjonalnym znajduje się w niedostępnej w sprzedaży książce Romana Kuźniara pt., „Prawa człowieka – prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe". Fundacja
Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000.

   Szanowni Państwo, W świetle istniejącego prawa polskiego
i międzynarodowego, wszystkie wybory w Polsce po 1989 roku były nieważne. Obecnie urzędujący Sejm i obecne rządy też są nielegalne.

   W świetle prawa polskiego Kodeks Wyborczy jest sprzeczny z artykułami Konstytucji nr 32, nr 60 i nr 96 natomiast jeśli chodzi o prawo międzynarodowe to Polska podpisała w roku 1990 na konferencji KBWE w Kopenhadze dokument kopenhaski dotyczący między innymi zachowania reguł demokratycznych w wyborach w Polsce.

   Niestety ten dokument przed Polakami utajniono aby nie mieli podstaw do domagania się o swoje prawa do udziału we władzy w swoim własnym kraju i do decydowania o swoim własnym losie.

   Obecna, tzw. “Rzeczpospolita Polska” wraz ze wszystkimi jej strukturami ustawodawczymi, sądowniczymi i wykonawczymi, jest po prostu prywatną firmą handlową-korporacją – i jako taka została zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000079312&action=getcompany Nielegalnie, korporacyjne władze, składają się z: “WATYKANU w Rzymie, "Kwadratowej mili" w Centrum Londynu, tzw. "CITY OF LONDON CROWN CORPORATION", oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia).
Pogwarki zbójaPowrót na stronę domową.