KLUB
CZARUJĄCYCH CZAROWNIC
ŁYSOGÓRSKICH

CERTYFIKATY NAJNOWSZE.
Numer certyfikatu
Data wydania
Imię (pseudo) Czarownicy                    
Kontakt                    
5/2018 12.06.2018 Karolina D
telefon, poczta elektroniczna
(za zgodą Czarownicy)
4/2018
18.05.2018
Paulina M
telepatyczny
3/2018
18.05.2018
Agnieszka D
telepatyczny
2/2018
18.05.2018
Małgorzata B
telepatyczny
1/2018
18.05.2018
Katarzyna M
telepatyczny
38/2017
21.08.2017
Cristina P.
telepatyczny
39/2017
21.08.2017 Małgorzata J.
telepatyczny
40/2017 21.08.2017 Evelina G. telepatyczny
41/2017 21.08.2017 Klaudia L. telepatyczny

ARCHIWUM CERTYFIKATÓW: łysa.gora@wp.pl

UWAGA: Dostęp do archiwum posiadają wyłącznie właścicielki certyfikatów.   
Dane osobowe w Rejestrze Czarownic Łysogórskich, nie są w jakikolwiek sposób przetwarzane
  i udostępniane instytucjom, organizacjom, firmom lub osobom trzecim. Jedynym celem ich gromadzenia,
  jest utworzenie klubu towarzyskiego, zrzeszającego właścicielki Certyfikatu Czarownicy Łysogórskiej.
Duplikaty certyfikatów wystawia osobiście zbój Szydło, jeśli po wczorajszej bytności w karczmie nie boli go  
  głowa, oraz ręce się mu akurat nie trzęsą.

MENU
DOMOWA
  Powrót do strony głównej.
Adres e-mail.


Radosny licznik
odwiedzin


Krzysztof Majcher © Copyright 2005 (e-mail:  webmaster)

Muzeum Lechitów