DAWNO TEMU,
GDY ŻYCIE BYŁO FILOZOFIĄ...
Karta 2


"Ontologia" u Lechitów.

Pojęcia elementarne, aksjomatyczne:

1. "Świst" - woda. (źródła, strumienie, potoki, rzeki, rozlewiska, bagna, jeziora, morza). Pierwotne znaczenie tej nazwy pochodzi od rzeczownika "wisl", oznaczającego "wijącą się wodę - rzekę", który przetrwał do obecnych czasów w nazwie największej polskiej rzeki: "Wisła".
Średniowieczne słowo "Świst" powstało w wyniku przekształceń językowych
słowiańskiego pojęcia-personifikacji, które obecnie można by opisać następująco:
"z-wis-l-t", czyli: "z tego istnienia - wijąca się - woda - które
jest rodzaju męskiego".

2. "Poświst" - stały ląd, ziemia. (góry, doliny, płaskowyże, równiny, wyspy,
półwyspy)
Pierwotne znaczenie tej nazwy pochodzi od rzeczownika "Świst"
(z-wis-l-t). Powstało w wyniku przekształceń językowych słowiańskiego pojęcia-personifikacji, które obecnie można by opisać następująco:
po-z-wis-l-t" (czyli "nie-Świst"), przeciwieństwo wody - zatem chodzi o ląd-ziemię-grunt. Końcówka "t" w średniowiecznym wyrażeniu Lechitów "Poświst", dokładnie tak samo jak w przypadku pojęcia  "Świst" oznacza, że jest to byt rodzaju męskiego.

3. "Pogoda" - atmosfera-powietrze, wraz ze wszystkimi zjawiskami
atmosferycznymi. (atmosfera jako całość).
Pierwotne znaczenie tej nazwy
pochodzi od rzeczownika "god" o podwójnym znaczeniu zależnym od kontekstu,
oznaczającego okres czasu, lub ugodę-ślub-przyrzeczenie-przysięgę.
Średniowieczne słowo "Pogoda" powstało w wyniku przekształceń językowych
słowiańskiego pojęcia-personifikacji, które obecnie można by opisać
następująco:
"po-goda-a" (czyli "nie-ślub" lub "bez ślubu"), to przeciwieństwo
pozostawania związanym obietnicą-przysięgą-ślubem i oznacza istnienie
niepoślubione nikomu. Końcówka "a" informuje słuchacza lub czytelnika, że jest
to istnienie-byt rodzaju żeńskiego. Patrz temat: "Etymologia słowa Polak" na:
http://zboj-szydlo.5v.pl/polak.html
Istnienie trzech powyższych pojęć podstawowych dla zrozumienia mentalności
oraz światopoglądu Lechitów ma fundamentalne znaczenie.


Zabiegi zmierzające do wymazania ich istnienia w pamięci Polaków oraz deprecjonowanie ich roli, a także zacierania ich pierwotnych znaczeń - od ponad tysiąca lat wkłada się wiele energii i podstępnej pomysłowości. Inwestuje się także ogromne nakłady finansowe. Pomimo wielkich wysiłków wkładanych w dezinformację, robienie kpin z imputowanej "nienaukowości" oraz  pokrywaniu wszystkiego maską lekceważenia - strach naszych odwiecznych wrogów przed odzyskaniem przez polskie społeczeństwo konkretnej wiedzy w tym temacie jest przeogromny. Anty-słowiańska, doktrynalna i rasistowska cenzura - szaleje, a prowokacje, obelgi, pomówienia i kłamstwa się mnożą bez żadnych ograniczeń, wspierane pospołu przez wszystkie media, mieniące się być "polskimi". Mimo totalnej walki ze słowiańskością w każdej postaci, świadomość istnienia tych trzech pojęć podstawowych w filozofii Lechitów nie przemija, gdyż nie wszystkie archiwa można tak po prostu wymazać lub uznać za niebyłe. Wbrew pozorom jest ich sporo, a oto dla przykładu dwa najcelniejsze z nich:

1. http://poselska.nazwa.pl/bostwa-swist-poswist-pogoda-w-literaturze
Cenzura

2. https://books.google.pl swist%20powist%20pogoda


Przysłowia są mądrością Narodu. Stąd wiadomo, że u Lechitów "Do trzech razy
sztuka!" Chociaż "Cygan tylko raz przez wieś przejdzie". Cygan, to nie Polak...


Trójca "żywiołów" (woda, ziemia i powietrze) słowiańskiego świata, jest rodzajem "sceny", na której rozgrywają się wszystkie sprawy Lechitów. Jest to byt podstawowy i oczywisty (aksjomatyczny) "w trójcy jedyny" - jakiego doświadczają Lechici. Nie muszą wierzyć w jego istnienie, albowiem o jego istnieniu WIEDZĄ. Tak samo jak wiedzą o niezliczonej ilości innych bytów, których istnienie jest dla nich faktem dowiedzionym w wyniku obserwacji potwierdzonych interpersonalnie. Nie mogą być zatem w żaden sposób uznane za czyjąś imaginację lub halucynację, albo tzw. "objawienie" spotykane np. w judeo- rzymskim kręgu kulturowym. Lechici nie fantazjują i nie próbują oszukiwać nikogo oraz własnych współplemieńców. Stoją twardo na ziemi Pośwista, czerpiąc wody Śwista i wdychając aromaty Pogody. Są cząstką (dziećmi) tego świata Lechitów w trójcy jedynego, obok niezliczonej ilości innych istnień-bytów. To jest ich świat, wieczny i niezmienny...

W świadomości Lechitów, na tejże "scenie"  funkcjonowała niezliczona ilość
istnień-bytów bardzo ważnych, mniej ważnych i całkiem podrzędnych, takich
jak: Swarog (Swarożyc), Wit (Swętowit, "Światowid"), Weles, Marza (Mara,
Marzanna), Makosza, Perun, Radogost, Kupała, Bagiennik, Bebok, Bies, Borowy,
Kościej, Boruta (Leśny), Błędne Ogniki, Czart (czort), Domowik, Dworowy,
Darmopych, Dola, Dziewanna, Dusiołek, Jędzon, Kat, Latawiec, Latawica, Licho,
Matołek, Południca, Płanetnik (chmurnik, obłocznik), Paskuda, Pokusa, Przechera,
Parzyjan, Rogalec, Rusałki, Rzędzicha, Smułka, Sobierad, Skarbnik (Karzełek),
Szumrak, Świetlik, Spor (Sporysz), Strzyga, Topielice, Utopiec, Ubożę,
Wąpierz, Warchoł, Wij (smok podziemi), Wodnik, Zmora, Żmij.
Oprócz tych powszechnie znanych wszystkim słowiańskim plemionom, istniało
nieskończenie wiele innych bytów-istnień-sił o lokalnym znaczeniu, gdyż
właściwie każdy stary dąb lub inne drzewo, źródełko, rzeka, czy góra, a nawet
kamień - miały tzw. „duszę”.

Taki właśnie był stan wiedzy naszych Praprzodków - którzy do posiadania wiedzy przywiązywali ogromne znaczenie. Świadczą o tym między innymi wszystkie słowa zbudowane na źródłosłowie "wiedz". Przykłady: wiedźma,
odwiedzić (przybyć aby się dowiedzieć), nawiedzony, opowiedzieć (opowiadanie - przekazywanie wiedzy) itp.
Według dzisiejszych standardów, taki poziom ówczesnej wiedzy można by
śmiało nazwać niewiedzą. Istotne jest jednak to, że naszym pradawnym
Antenatom nie chodziło o posiadanie wiary (objawionej) w najmniejszym stopniu. Im zależało
wyłącznie na posiadaniu konkretnej i praktycznej wiedzy.

Ahierarchiczny sposób opisywania i mentalnego porządkowania świata przez
naszych Praojców (oraz Pramatki), stał się po wiekach podstawą do stworzenia
IDEI SUWERENNEJ ŚWIADOMOŚCI, która obecnie odsyła do lamusa całą
filozofię w najbardziej rozpowszechnionym rozumieniu. Między innymi kładąc
kres bezsilności wobec tzw. "dylematów moralnych". Dając przy tym także
spójny oraz logiczny opis rzeczywistości. "Idea suwerennej świadomości"
w dziedzinie filozofii stała się tym, czym obecnie jest fizyka kwantowa dla
fizyki klasycznej. Współczesna myśl filozoficzna wolnych Lechitów została
opisana na karcie nr 6 niniejszego serwisu.


Milenium chrześcijańskiej indoktrynacji sprawiło jednak, że Lechici oduczyli się samodzielnego myślenia i poszukiwania odpowiedzi. Zamiast "wiedzieć" - zaczęli ślepo wierzyć tzw. "autorytetom". Konsekwencje tej zmiany widać doskonale w zachowaniach oraz kondycji materialnej i mentalnej ich obecnych potomków. Z tego właśnie powodu należy uznać, że pomimo dysponowania dostępem do światowej wiedzy, Polacy-katolicy jako niegdysiejsi Lechici, zostali cofnięci w mentalnym rozwoju. Nie przejmują się tym, że czegoś nie wiedzą. Zamiast tego wierzą w bogów semickiego pochodzenia, aniołki i chóry niebieskie...
Niektórzy z nich pod wpływem mody na rodzimowierstwo, usiłują wierzyć w Peruna, Swaroga, Swętowita i nawracać na tak rozumianą "wiarę przodków".
Nawracać lub sekować tych spośród swoich współplemieńców, którzy w rodzimowierczych bogów (na chrześcijańską modłę) wierzyć nie chcą.Powrót.